מדיניות

ארגון ג’יי סטריט תומך בצורה פעילה במדיניות אמריקנית אשר תקדם את האינטרסים הלאומיים של ארה”ב, וכן את האינטרסים ארוכי הטווח ואת הביטחון של מדינת ישראל.

אנו מאמינים שהמדיניות בה ארגוננו תומך תשפר את סיכויי ארה”ב לקדם מזרח תיכון יציב ובטוח יותר – תוצאה אשר תשרת את האינטרס הלאומי האמריקני, כמו גם את זה של ישראל.

תפיסת היסוד: מעורבות דיפלומטית נמרצת ותקיפה

מצע המדיניות שלנו מבוסס על ההשקפה שהאינטרסים האמריקנים דורשים מעורבות דיפלומטית נמרצת ותקיפה על מנת לקדם את האינטרסים של בני בריתנו הקיימים והפוטנציאליים, וכדי לנסות לבלום את מעשיהם המזיקים של יריבינו.

אנו איתנים בדעתנו שקיום מגעים עם מנהיגים ומדינות בעייתיים הוא הבסיס למדיניות חוץ נבונה ותקיפה שתקדם את האינטרסים האמריקנים, תנצל את מלוא ארגז הכלים הדיפלומטי ותמנע עימותים צבאיים מסוכנים ומיותרים.

אנו מעדיפים, במידת האפשר, פתרונות דיפלומטיים על פני פתרונות צבאיים ופעילות רב-צדדית על פני פעילות חד-צדדית.

סיום הסכסוך הערבי ישראלי באמצעות משא ומתן

בסיס  מרכזי בגישתנו הוא סיום הסכסוך הערבי-ישראלי באמצעות משא ומתן, אנו סבורים שמו”מ זה צריך להיות בעל עדיפות עליונה במדיניות החוץ האמריקנית. מו”מ עשוי להוביל למבנה חדש וכה הכרחי של ביטחון אזורי.

רוצים לדעת עוד על החזון שלנו ועל תפיסת מדיניות החוץ האמריקאית שלנו בנושא פתרון קונפליקטים במזרח התיכון?

לעמדות ומדיניות ג’יי סטריט במגוון סוגיות באנגלית לחצו כאן.

לעובדות למול מיתוסים על ארגון ג’יי סטריט ולשאלות נפוצות באנגלית לחצו כאן.

רוצים להתעדכן מה חדש בג’יי סטריט? להצהרותולאחרונות  באנגלית לחצו כאן ולהצטרפות לחצו כאן.