ערכי הליבה שלנו

אלו עקרונות הליבה שלנו:

1) מחויבות ותמיכה במדינת ישראל ואזרחיה.

אנחנו מאמינים כי לעם היהודי יש זכות למדינת לאום ואנחנו חוגגים את לידתה המחודשת לאחר אלפי שנים.

אנחנו מוקירים וחולקים את העקרונות הדמוקרטיים על בסיסם קמה מדינת ישראל ואשר הנחו אותה במשך שישה עשורים. בה בעת, אנו מודעים לסכנות האמיתיות העורבות לדמוקרטיה זו.

אנחנו יודעים כי לישראל יש אויבים אמיתיים ופועלים כדי להגן על זכותה לחיות בביטחון ובשלום בתוך גבולות מוכרים בינלאומית.

אנחנו מאמינים ותומכים בזכותה של ישראל להגן על עצמה מפני אויביה.

2) עתיד מדינת ישראל תלוי בהשגת פתרון שתי מדינות לסכסוך עם העם הפלסטיני.

גם העם הפלסטיני זכאי לבית לאומי משלו לצד מדינת ישראל, עמה יחיה בשלום ובביטחון. הפתרון של שתי מדינות לשני עמים משרת את האינטרסים של ישראל ושל ארה”ב, הוא נכון וצודק.

ישראל חייבת לבחור בין שימורם של שלושה מאפיינים: המולדת היהודית, אופייה הדמוקרטי ושמירת השליטה על כל חבלי הארץ בין הירדן והים התיכון. ישראל יכולה לאחוז רק בשתי אפשרויות מבין השלוש. היא יכולה לשמר את אופייה היהודי והדמוקרטי במידה ותוותר על  חבל הארץ עליו תוקם המדינה הפלסטינית למול הסכם שלום. כל פתרון אחר מלבד פתרון שתי המדיניות מציב בסכנה את צביונה היהודי ואת אופייה הדמוקרטי של ישראל.

במשך יותר מדי זמן, שתדלנות פרו-ישראלית הגדירה את הקונפליקט הישראלי-פלסטיני כמשחק סכום אפס, במונחים של “אנחנו או הם”, כקונפליקט בו יכול להיות רק מנצח אחד. אולם, להיות פרו-ישראלי אין משמעו להיות אנטי-פלסטיני. למעשה, הגשמת השאיפות הפלסטיניות דרך פתרון שתי מדינות הן ארובה לביטחונה של ישראל.

3) לתומכי ישראל לא רק זכות, אלא גם מחויבות לצאת ולהשמיע את קולם כאשר הם מאמינים כי המדיניות או הפעולות, שנוקטת ממשלת ישראל, פוגעים באינטרסים ארוכי הטווח של ישראל והעם היהודי.

עלינו להפריד בין ביקורת כלפי מדיניות ממשלת ישראל לבין הטלת ספק בזכות הקיום של ישראל כמדינת לאום יהודית.

ביקורת על מדיניות ממשלת ישראל לכשעצמה אינה מאיימת על חוסנה של מדינת ישראל. לעומת זאת, לעיתים מדיניות ממשלת ישראל מאיימת על עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. כמו כן, השתיקה שבה נוקטים רבים בממסד היהודי-אמריקני כאשר יש צורך לצאת כנגד מדיניות זו מאיימת אף היא על חוסנה של ישראל.

זאת ועוד, כאמריקנים גם לנו יש זכות להשמיע קולנו, לדבר ולעצב את מדיניות החוץ של ארה”ב.

4) דיון מכבד ונמרץ על ישראל תורם לקהילה היהודית-אמריקנית ולישראל.

תרבות של דיון והתדיינות היא מאפיין של התרבות היהודית מזה אלפי שנים. לכן אנחנו מאמינים כי זה הכרחי לנקוט במעורבות ולקיים דיאלוג עם אלו שאנחנו לא מסכימים איתם.

אל לנו להתיר לאלה המאמינים כי יש רק תפיסת עולם אחת בנוגע לישראל – זו שלהם –  לכפות עלינו מגבלות לגבי מה מקובל ומה לא מקובל לומר במסגרת הדיון בקהילה היהודית. יש סכנה לעתידנו הגלומה בסגירת דלתות הקהילה בפני אלה המערערים על מה שנחשב לחכמה המקובלת.

גם בישראל מתקיים מאמץ מקביל ומסוכן להחריש את הדיון והמחלוקות בנושאים מסוימים.

הדינמיקה הזו מסבירה מדוע הדור הצעיר של הקהילה שלנו מרחיק עצמו, לא רק מישראל אלא גם מהמוסדות המסורתיים בקהילה. אנחנו, לעומת זאת, מקרבים עוד פעילים צעירים פרו-ישראלים ובעד שלום לקהילה.

5) בעבודתנו אנחנו שעונים על הערכים לאורם גדלנו.

החיבור לישראל והקשר החם עמה מתוך דבקות בערכים אשר קרובים ויקרים לנו כיהודים וכאמריקנים ועל פיהם נוסדה ישראל, הם אפשריים והכרחיים.

עקרונות של ‘מה ששנוא עלייך, אל תעשה לחברייך’, תפיסות בסיסיות של צדק וחופש, חיפוש מתמיד אחר שלום ותיקון עולם, קרי – הרצון להפוך את העולם למקום טוב יותר, הם ערכים מרכזיים בעיצוב מי שאנחנו כאנשים.

אנחנו מאמינים כי אנחנו חייבים לעבוד עבור מדינת ישראל ועבור הקהילה היהודית אשר חיות כמיטב היכולת לאורן של המסורות והערכים האלו.