סקר יהודי ארצות הברית בליל הבחירות 2014

בליל הבחירות 2014, ג’יי סטריט הוזמן סקר כדי להעריך את הרגלי ההצבעה של יהודות ארצות הברית , שבו נבחן סדרי עדיפויות של המצביעים כולל עמדות על ישראל.

לתוצאות הסקר ומידע נוסף